Drops of insight

Drops of insight

In deze serie video gesprekken spreek ik met mensen over hun spirituele pad. Uitgangspunt is het pad van Een cursus in wonderen en non-dualiteit.

De gesprekken bieden een diepgaand inzicht in de weg die een ieder gaat in het leven om uit te komen op de wens waar de Cursus over spreekt: ‘Er moet een andere manier zijn.’ Een andere, meer liefdevolle, vervullende manier om ons te verhouden tot met de dingen die we tegenkomen in het leven, tot de ander en onze zogenaamde problemen.

Iedere ontmoeting leverde mij weer nieuwe inzichten, inspiratie en doorkijkjes op. Ik hoop de kijker ook.

Naar mijn YouTube kanaal

Fleur Smelt www.fleursmelt.nl hoi